А. Мокій, д-р екон. наук, проф., Ю. Полякова, канд. екон. наук, доц., Ю. Слюсарчук, канд. фіз.-мат. наук, доц. Інноваційна активність малого та середнього підприємництва: теоретико-методологічні та прикладні аспекти

У статті висвітлені проблеми інноваційної активності малого та середнього підприємництва. Проведено порівняння із інноваційною діяльністю малих та середніх підприємств в країнах ЄС. Запропоновані організаційно-економічні заходи розв’язання проблем інноваційного підприємництва.

Ключові слова: інноваційне підприємництво та інфраструктура.

Завантажити

  • pdf 125_3
    File size: 279 kB Downloads: 187