М. Бердар, канд. екон. наук, доц. Забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва

У статті розкрита сутність та місце фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в системі фінансової безпеки держави, основні цілі, завдання і функції фінансової безпеки суб’єктів підприємництва.

Ключові слова: фінансова безпека, суб’єкти підприємництва, криза, ризик, кризове середовище, фінансова нестабільність, система фінансової безпеки.

Завантажити

  • pdf 125_8
    File size: 293 kB Downloads: 276