Д. Буркальцева, канд. екон. наук, доц. Проблеми забезпечення економічної безпеки України в умовах світової кризи

У статті досліджено проблематику забезпечення економічної безпеки на національному та регіональному рівнях, проаналізовано тенденції розвитку економіки регіонів в умовах розгортання кризових явищ, визначено основні загрози економічній безпеці України в умовах кризи.

Ключові слова: економічна безпека, економічна криза, загрози економічній безпеці регіонів, збалансований розвиток регіонів, механізм забезпечення економічної безпеки.

Завантажити

  • pdf 125_11
    File size: 295 kB Downloads: 159