О. Кристюк, здобувач Інституціональні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств на ринку ІКТ

В роботі розглянуто основні аспекти державного регулювання ринку ІКТ та проаналізовано успішний міжнародний досвід в цій сфері. Визначено основні напрямки підвищення ефективності державної політики для забезпечення кон- курентоспроможності українських підприємств ІКТ.

Ключові слова: державне регулювання, конкурентоспроможність підприємства, ринок інформаційно- телекомунікаційних технологій.

Завантажити

  • pdf 125_15
    File size: 273 kB Downloads: 212