Н. Ковтун, д-р. екон. наук, проф., А. Ігнатюк, канд. екон. наук, доц. Тенденції та суперечності розвитку промислових видів діяльності в Україні

На основі побудови зведеного рейтингу видів промислової діяльності в Україні визначені тенденції та основні напрями розвитку промисловості з метою забезпечення національної конкурентоспроможності.

Ключові слова: промислові види діяльності, капіталоозброєність, капіталовіддача, рентабельність, індекс основних засобів.

Завантажити

  • pdf 125_17
    File size: 311 kB Downloads: 258