В. Мандибура, д-р екон. наук, проф. С. Батажок, канд. екон. наук, доц. ІНСТИТУТ ДОВІРИ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ СПОЖИВАННЯ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВЧИХ ПРАВ НАСЕЛЕННЯ

Розкрито коло проблем, пов’язаних з функціонуванням інститутів довіри, недовіри (консюмеризму), сприяння формування довіри (маркетингу) в сфері кінцевого споживання населення в контексті узагальнення світового досвіду та ситуації, що склалась в Україні.

Ключові слова: інститут довіри, інститут недовіри, консюмеризм, захист прав споживачів, маркетинг.

Завантажити

  • pdf 123_1
    File size: 340 kB Downloads: 204