В. Вірченко, канд. екон. наук, доц. РОЛЬ АКЦІОНЕРНОЇ ВЛАСНОСТІ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Стаття присвячена аналізу особливостей реалізації та ролі акціонерної власності в сучасній системі економічних відносин. Досліджено функції акціонерної власності. Розглянуто основні переваги та недоліки акціонерної власності у порівнянні з іншими формами власності.

Ключові слова: акціонерна власність, акціонерне товариство, акціонерний капітал, акції.

Завантажити

  • pdf 123_8
    File size: 242 kB Downloads: 1695