В. Филюк, асп. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКІВ

Розглянуто особливості генезису теоретичного дослідження концентрації ринків у науковій спадщині представників різних економічних течій і шкіл. Розкрито сутність поняття економічна концентрація та проаналізовано взає- мозв’язок між різними її видами.

Ключові слова: економічна концентрація, конкуренція, концентрація виробництва, концентрація капіталу, монополія, ринкова концентрація, рівень ринкової концентрації.

Завантажити

  • pdf 123_14
    File size: 279 kB Downloads: 253