Д. Черваньов, д-р екон. наук, проф., чл.-кор. АПН України, І. Горбась, асист. ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ У ПРОМИСЛОВОСТІ

Досліджено особливості формування об’єднань підприємств у промисловості (на прикладі галузі будівельної кераміки). Проаналізовано організаційні форми інтеграції вітчизняних підприємств на основі вертикальної технологічної співпраці.

Завантажити

  • pdf 121_2
    File size: 827 kB Downloads: 386