П. Кухта, канд. екон. наук, асист. ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ “ІНВЕСТИЦІЇ”: КЛАСИЧНИЙ І СУЧАСНИЙ ПІДХОДИ

Розкрито основні підходи до трактування поняття “інвестиції”, уточнено сутність інвестицій та інвестиційної діяльності у контексті мети їх здійснення, визначено недоліки поділу інвестицій за формами та ознакою самостійності здійснення.

Завантажити

  • pdf 121_8
    File size: 841 kB Downloads: 742