А. Шегда, д-р екон. наук, проф., О. Чулак, асп. УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ БІЗНЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Розглянуто основні особливості процесу аналізу портфеля бізнесів. Визначені ключові етапи процесу. Запропоновано сіткову модель портфельного аналізу з урахуванням часових параметрів основних процесів.

Завантажити

  • pdf 122_1
    File size: 704 kB Downloads: 183