І. Єгоров, д-р екон. наук, С. Лихолет, асп. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФОРМ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

Розкрито основні форми організаційно-економічного механізму регулювання трансферу технологій. Особливу увагу приділено питанню створення підприємств “під ключ”, а також визначенню ролі та місця в даному процесі технологічних вищих навчальних закладів.

Завантажити

  • pdf 122_2
    File size: 609 kB Downloads: 200