Т. Білорус, канд. екон. наук, доц. СОЦІАЛЬНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА

У статті розкрито необхідність процесу проведення соціальної паспортизації в сучасних умовах господарювання підприємств. Особливу увагу зосереджено на розробці документу “Паспорт кадрового потенціалу підприємства” та характеристиці його розділів.

Завантажити

  • pdf 122_8
    File size: 634 kB Downloads: 745