О.М. Лобова, асп. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СТРАХОВОГО ЗАХИСТУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті розглянуто визначення категорії “страховий захист” різних авторів. Розкрито економічний зміст даної ка­тегорії через функції які вона виконує в економіці країни в цілому та для господарюючих суб’єктів зокрема.

Завантажити

  • pdf 120_10
    File size: 210 kB Downloads: 813