К.О. Лібіх, ст. викл. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВРЕГУЛЮВАННЯ ЗБИТКІВ У СТРАХУВАННІ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Проаналізовано методичні підходи та законодавчі вимоги щодо врегулювання збитків у страхуванні цивільної відпові­дальності власників автотранспортних засобів в країнах-членах міжнародної системи страхування “Зелена картка” та запропоновано можливі шляхи їх застосування в Україні.

Завантажити

  • pdf 120_13
    File size: 226 kB Downloads: 358