М.О. Прут, асп СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

У статті розглянуто зміст та місце ризиків у банківській діяльності. Визначено основні проблеми аналізу та попере­дження ризиків при здійсненні банківських операцій. На основі виявлених протиріч сформовано пропозиції щодо впрова­дження ефективної антиризикової стратегії та кредитної політики.

Завантажити

  • pdf 120_14
    File size: 217 kB Downloads: 925