Г. Голубнича, канд. екон. наук, доц. РУХ КАПІТАЛІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ОБЛІКОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ

Проаналізовано закономірності формування та відтворення облікових інформаційних систем. Розкрито зміст по­няття інформаційного капіталу. Зроблено висновок, що рух авансованого капіталу у різних формах його прояву є головним чинником розвитку облікових інформаційних систем.

Завантажити

  • pdf 119_1
    File size: 247 kB Downloads: 246