І. Крупка, канд. екон. наук, доц. ІНФЛЯЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Інфляція як економічне явище відоме з давніх давен. Проте це одна з  найдошкульніших проблем сучасної економіки майже усіх країн світу. У роботі розглянуто сутність інфляції, її економічну природа та чинники, вплив на розвиток фінансового ринку й економіку загалом. Проаналізовано теорії інфляції різних економічних шкіл та їхні рекомендації щодо шляхів подолання цього феномену і стабілізації грошового обігу. З’ясовано особливості інфляційних процесів в Україні та визначено пріоритетні напрями боротьби з ними.

Завантажити

  • pdf 119_18
    File size: 306 kB Downloads: 3350