Г. Голубнича, канд. Екон. Наук, доц. РОЗКРИВАЄМІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Досліджено історичні етапи розвитку облікової інформації, що міститься у фінансовій звітності. Розглянуто розкриваемість облікової інформації як таку її сучасну якісну характеристику, яка дає можливість забезпечити про­зорість діяльності на фінансовому ринку в умовах глобалізації бізнесу.

Завантажити

  • pdf 118_3
    File size: 189 kB Downloads: 243