Н.Гура, д-р екон. наук, доц. К. Радченко, асп. ПОБУДОВА УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ У ХІМІЧНІЙ ГАЛУЗІ

У статті визначено сутність та значення поняття “управлінський облік”, розглянуто дискусійні питання побу­дови управлінського обліку та його структури. Розглянуто методи обліку витрат на підприємствах хімічної галузі. Обґрунтовано доцільність впровадження та використання сучасних інформаційних технологій.

Завантажити

  • pdf 118_5
    File size: 147 kB Downloads: 130