І. Дрозд, д-р екон. Наук, проф. К. Бойко, асп. РОЛЬ АНАЛІЗУ ХЕДЖУВАННЯ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розглянуто актуальні питання використання результатів аналізу хеджування при прийнятті управлін­ських рішень підприємствами переробної промисловості. Досліджено роль інформації, отриманої за допомогою ме­тодів економічного аналізу на різних етапах відносин хеджування.

Завантажити

  • pdf 118_6
    File size: 152 kB Downloads: 158