Є. Калюга, д-р екон. наук, проф. ОЦІНКА СТАНУ ДЕРЖАВНОГО ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ШЛЯХИ ЙОГО РЕФОРМУВАННЯ

Зазначено проблеми, які стримують реалізацію ефективної системи державного внутрішнього фінансового кон­тролю та запропоновано шляхи її поліпшення.

Завантажити

  • pdf 118_8
    File size: 175 kB Downloads: 160