О. Кащенко, асп. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ТА РОЗРАХУНКІВ НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

Стаття присвячена актуальним питанням організації обліку, контролю грошових потоків на підприємствах сфе­ри технічного обслуговування автомобілів. Визначені проблеми організації обліку та контролю грошових потоків, сформульовані пропозиції щодо їх вирішення.

Завантажити

  • pdf 118_9
    File size: 125 kB Downloads: 279