Н. Ковтун, д-р екон. наук, доц.. Т. Нагорна, асп. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ У 2000-2008 РР.

В статті досліджуються основні тенденції діяльності страхових компаній за останні дев’ять років, а також здійснюється якісна оцінка розвитку страхового ринку в Україні.

Завантажити

  • pdf 118_10
    File size: 120 kB Downloads: 130