Ю. Кузьмінський, д-р екон. наук, проф. ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ, ХЕДЖУВАННЯ ТА ФІНАНСОВА КРИЗА – Є ЗВ’ЯЗОК?

У статті розглянуто актуальні питання впливу інформації сформованої у системі бухгалтерського обліку щодо фінансових інструментів на стан світової економіки. Досліджено роль оцінки похідних фінансових інструментів за справедливою вартістю та значення цієї оцінки в умовах фінансової кризи.

Завантажити

  • pdf 118_11
    File size: 154 kB Downloads: 615