Г. Купалова, д-р екон. наук, проф. Т. Матвієнко, асп. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА ПОДАТКАМИ І ЗБОРАМИ В УМОВАХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ

Досліджено актуальні проблеми законодавчого регулювання обліку та аудиту операцій з оподаткування в Україні в умовах фінансової кризи. Визначені пріоритетні напрями їх вирішення з точки зору юридичних, методичних та ор­ганізаційних аспектів та з урахуванням реформування податкової системи і запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності.

Завантажити

  • pdf 118_12
    File size: 162 kB Downloads: 294