М. Лучко, д-р екон. наук, проф. КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ШВЕЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

У статті розглянуто проблему побудови концепції управлінського обліку для підприємств швейної промисловос­ті з урахуванням факторів зниження виробництва у сучасних умовах. Досліджено окремі складові концепції, які зале­жать від особливостей швейного виробництва.

Завантажити

  • pdf 118_13
    File size: 146 kB Downloads: 374