С. Травінська, асп. ГАРМОНІЗАЦІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ ТА МСБО

У статті визначено необхідність гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку зобов’язань, досліджено тлумачення та зміни до МСФЗ, що набувають чинності у поточному році, а також розглянуто переваги складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ.

Завантажити

  • pdf 118_17
    File size: 146 kB Downloads: 420