О. Чечуліна, канд. екон. наук ЗАГАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

У статті розглянуто актуальні питання аналізу тенденцій розвитку державного фінансового контролю. Дослі­джено сутність програмно-цільового підходу щодо контролю бюджетних видатків. Визначено вимоги до бухгалтер­ського обліку та фінансової звітності, що є основним джерелом інформації під час контрольних дій та напрямки по­ліпшення облікової системи державних підприємств.

Завантажити

  • pdf 118_19
    File size: 143 kB Downloads: 273