В. Швець, д-р екон. наук, проф. О. Борисюк, асп. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ В СИСТЕМІ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Уточнено визначення “необоротних активів”. Розкрито місце необоротних активів в системі кругообороту капі­талу підприємства. Проаналізовано структуру необоротних активів у розрізі видів економічної діяльності в Україні протягом 2000-2008 роках.

Завантажити

  • pdf 118_20
    File size: 138 kB Downloads: 414