В.Швець, канд. екон. наук, доц. Ю. Радилицький, ас. ІСТОРИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто історичний досвід функціонування суб’єктів незалежного фінансового контролю на тери­торії Галичини. Досліджено організаційну побудову, підстави та форми здійснення ревізій, їх роль у житті коопера­тивних спілок. Встановлено зміст та призначення підсумкового документу ревізії.

Завантажити

  • pdf 118_21
    File size: 144 kB Downloads: 373