С.Шибіріна, асп. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ НЕРУХОМОГО МАЙНА

У статті розглядається необхідність та пропонуються напрямки використання інформації при проведенні ста­тистичного дослідження ринку нерухомого майна. Особливу увагу приділено взаємозв’язку інформаційного забезпе­чення та учасників ринку, а також етапам проведення аналізу ринку, що характеризують ринок нерухомості.

Завантажити

  • pdf 118_22
    File size: 173 kB Downloads: 434