Н. Шморгун, канд. екон. наук, доц. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ ТА ЗМІНИ ЦІН ПРИ АНАЛІЗІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Статтю присвячено питанням аналізу фінансової звітності підприємства в умовах зміни цін та інфляції, що ма­ють місце на сучасному етапі розвитку економіки в світі та в Україні. Існують певні методи, що дозволяють враху­вати особливості часу і скоригувати фінансову інформацію для потреб задоволення її якісних характеристик. Особ­ливості даних методів, їхні позитивні риси та вади розглянуто, виходячи з Концепції збереження капіталу.

Завантажити

  • pdf 118_23
    File size: 165 kB Downloads: 351