Л. Ловінська, д-р екон. наук, проф УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ

У статті розкриваються концептуальні основи реформування бухгалтерського обліку в Україні. Ключовим напрямком розвитку бухгалтерського обліку визначено адаптацію нормативно-правової бази бухгалтерського обліку в Україні до за­конодавства Європейського Союзу и Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Завантажити

  • pdf 118_24
    File size: 162 kB Downloads: 488