В. Мандибура, д-р екон. наук, С. Ватажок, канд. екон. наук Особливості сучасної трансформації класової структури населення України

Розкриваються проблемні питання соціально-класового структурування населення України, зокрема причини та про­блеми, що повязані із масштабною маргіналізаціею населення України. Розкриваються проблеми вдосконалення методоло­гічних підходів щодо структурування існуючого спектру проявів маргінального і полімаргінального стану населення, роз­крито зміст категорії “андерклас” та показаний вплив маргіналізації на соціально-економічну стабільність суспільства в контексті перспектив його подальшого розвитку.

Завантажити

  • pdf 117_2
    File size: 277 kB Downloads: 253