В. Осецький, д-р екон. наук, проф., І.Татомир, асп. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ НА РЕГУЛЮВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ У МОТИВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ

Розглядаються теоретичні основи регулювання процесів трудової діяльності. Здійснена оцінка ролі державного регу­лювання трудових процесів та проведено аналіз інституційних особливостей управління системою відносин між суб’єк­тами господарської діяльності.

Завантажити

  • pdf 117_3
    File size: 361 kB Downloads: 228