Н. Кочкіна, канд. екон. наук, доц., В.Мальчиков, ст. викл. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ

Статтю присвячено питанню раціоналізації товарного асортименту шляхом застосування моделей прийняття оп­тимальних рішень. Запропоновано алгоритм визначення торгових марок з оптимальним набором атрибутів. Проілюст­ровано застосування алгоритму на прикладі.

Завантажити

  • pdf 117_4
    File size: 338 kB Downloads: 143