А.Ігнатюк, канд. екон. наук, доц. ГЛОБАЛЬНІ ГАЛУЗЕВІ РИНКИ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ХАРАКТЕРНІ ОЗНАКИ

У роботі проаналізовано підходи до визначення сутності глобальних галузевих ринків та сформульовані їх головні ознаки.

Завантажити

  • pdf 117_6
    File size: 231 kB Downloads: 1522