О. Жилінська, канд. екон. наук, доц., М. Урбан, асп. ІННОВАЦІЙНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА КРАЇН СНД

Здійснено порівняльний аналіз конкурентоспроможності і динаміки макроекономічних показників країн СНД у контексті спільних проблем соціально-економічного розвитку та напрямів їх подолання через розробку спільної інноваційної політики.

Завантажити

  • pdf 117_9
    File size: 223 kB Downloads: 223