Г. Лозова, канд. екон. наук., доц. КОНКУРЕНТНА ПОЛІТИКА НІМЕЧЧИНИ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНИХ КРИЗ

Робота присвячена аналізу формування та розвитку конкурентної політики Німеччини в період економічних криз, визначенню національних тенденцій в цій сфері, а також оцінки ефективності заходів державного регулювання для віднов­лення економіки.

Завантажити

  • pdf 117_11
    File size: 247 kB Downloads: 1253