Г. Харламова, канд. екон. наук, асист. К. Таран, студ. МІГРАЦІЙНІ МЕРЕЖІ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ

Проведено аналіз особливостей оцінки та моделювання взаємозв’язку міграційних процесів і рівня людського капіталу країни. При специфікації моделі запропоновано розглянути ланцюг “міграція – людський капітал”, враховуючи прямі інозем­ні інвестиції у якості “посередника”.

Завантажити

  • pdf 117_13
    File size: 239 kB Downloads: 220