В.Л. Осецький, д-р екон. наук, проф., В.В. Брановицький, студ. ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

У статті досліджено тенденції світової фінансовою кризи. Вказуються передумови та стан розвитку кризових процесів в Україні. Наводяться пропозиції щодо зменшення наслідків кризи на вітчизняну економіку. Розглядається інвестиційна політика, як один із найважливіших факторів виходу з кризи.

Завантажити

  • pdf 111_4
    File size: 187 kB Downloads: 247