В. Кравченко, канд. екон. наук, доц. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМИ РИЗИКАМИ: СУБ’ЄКТИВНІ ЧИННИКИ

Ставлення підприємців до ризику є важливою складовою вивчення загального стану управління підприємницькими ризиками. Іманентна ризикованість підприємців може бути, за умови широкого навчання підприємців та надання ним консультаційної підтримки, важливим чинником зростання столичної економіки.

Завантажити

  • pdf 110_6
    File size: 234 kB Downloads: 572