Пікус А. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці

Розглянуто теоретичні основи дослідження структурних зрушень в економіці через взаємодію їх об’єктів та суб’єктів. Основне протиріччя механізму структурних зрушень полягає у невідповідності структури виробництва структурі споживання. Часткове вирішення даного протиріччя здійснюється через перерозподіл ресурсів між галузями виробництва. Зроблено висновок, що для успішної структурної трансформації економіки суб’єкти господарювання повинні слідувати механізму структурних зрушень, а не протистояти йому.

Завантажити

  • pdf 115_20
    File size: 257 kB Downloads: 334