Гаманкова О.О., Гаманков Д.В. Становлення ринкових відносин у сфері страхування в Україні та роль держави в регулюванні цих процесів

У статті проаналізовані проблеми становлення ринкових відносин у сфері страхування в Україні. Визначена особлива роль держави у формуванні страхових ринків в країнах з трансформаційними економіками. Здійснено періодизацію розвитку страхового ринку України залежно від його законодавчого унормування.

Завантажити

  • pdf 113_4
    File size: 271 kB Downloads: 279