Островерха Р.Е. Прибуткове оподаткування страхових компаній: досвід та напрямки удосконалення

Критично оцінено діючу практику прибуткового оподаткування страховиків щодо її відповідності науковим принципам оподаткування, напрямкам еволюції податкової системи України, особливостям страхової діяльності та запропоновано напрямки її удосконалення.

Завантажити

  • pdf 114_8
    File size: 219 kB Downloads: 333