І. Маркіна, д-р екон. наук, проф., О. Драган, здобувач МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У статті розглядаються підходи до визначення основних моделей фінансування вищої освіти у зарубіжних країнах. Акцентується увага на ваучерній схемі фінансового забезпечення розвитку вищих навчальних закладів.

Завантажити

  • pdf 107_4
    File size: 216 kB Downloads: 231