Д. Баюра, канд. екон. наук, доц., А. Халковська, асп. КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ – ЕМІТЕНТІВ

В статті розкрито теоретичні засади формування зв’язків з інвесторами на підприємстві як основної частини комунікаційної політики компанії-емітента; визначено роль емітента в досягненні найкращого результату шляхом прямого чи опосередкованого донесення інформації до інвестора.

Завантажити

  • pdf 108_4
    File size: 188 kB Downloads: 255