Л. Гацька, канд. екон. наук, доц. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГУЛЮЮЧОЇ ФУНКЦІЇ ПОДАТКІВ

Розглянуто окремі аспекти взаємозв’язку між податковою політикою та соціальними параметрами життєдіяльності, можливості підвищення ролі системи оподаткування в регулюванні рівня та якості життя всіх верств населення.

Завантажити

  • pdf 108_6
    File size: 279 kB Downloads: 366