М. Ситницький, асист. ЕТАПИ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОЮ ГНУЧКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Наведено еволюцію розвитку гнучкості на шляху від адміністративно-командної системи управління до системи управління з ринковою економікою, що підкреслило відмінність гнучкості виробничого потенціалу підприємства від стратегічної гнучкості підприємства. Разом з цим, охарактеризовано етапи управління стратегічною гнучкістю підприємства, що складаються з: комплексної моделі оцінювання стратегічної гнучкості підприємства, яка дає змогу врахувати вагу усіх її складових; порівняння показників з підприємствами – конкурентами; розробки стратегічних заходів та корегування стратегічного курсу, що забезпечує швидке реагування на зміни та відхилення у зовнішньому та внутрішньому середовищі для забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Завантажити

  • pdf 108_13
    File size: 276 kB Downloads: 871